Story jest królową, Content to parobek - TyDziennik | Patryk Korycki