Historia dla Twórcy - TyDziennik | Patryk Korycki

Historia dla Twórcy

TyDziennik wspiera twórczość. To główny cel jego istnienia, ma rozbudzać kreatywność w autorze i czytelnikach. Myślenie schamatami nie wchodzi w grę! Dobry twórca poznaje, doznaje i czuje.